Polityka prywatności i ciasteczek (plików cookie)

 1. Definicje:
  Administrator – administrator danych osobowych.
  Dane Osobowe – dane podlegające ochronie, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych.
  Serwis – niniejsza strona internetowa dostępna pod adresem www.ptag.pl.
  Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 2. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług pTAG sp. z o.o. poprzez Serwis.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000819117 NIP 1182203464 REGON 385085191.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także w innych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej umowy. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie ciasteczek (plików cookies).
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika oraz dane o charakterze technicznym gromadzone w logach serwera www (np. publiczny adres IP, z jakiego nadeszło żądanie http – może to być adres IP urządzenia końcowego Użytkownika, czas nadejścia zapytania http, kot odpowiedzi http, informacje o przeglądarce wysyłającej żądanie http).
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub obsługi procesu rekrutacji.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Mechanizm Cookies. „Ciasteczka” – pliki cookies – to pliki tekstowe, które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, tablecie, smartfonie), są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka są wykorzystywane do:
  dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, ułatwieniu korzystania ze stron internetowych, utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła a informacje są wyświetlane w kontekście podjętych wcześniej przez Użytkownika działań.
 11. W ramach Serwisu stosujemy są dwa rodzaje plików:
  ciasteczka tymczasowe (sesyjne), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
  ciasteczka stałe, które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach ciasteczka lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z pamięci urządzenia końcowego (dzięki stałemu ciasteczku pasek informujący o ciasteczkach nie wyświetla się przy każdym wejściu na strony Serwisu – w ciasteczku jest zapisana informacja, że Użytkownik, na danym urządzeniu końcowym, zamknął pasek informacyjny)
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
  dyspozycji – nasze dane można znaleźć na stronie Kontakt.