Pomagamy rozwijać skrzydła!

Od samego początku założenia firmy drzemała w nas potrzeba nie tylko rozwoju obszaru biznesowego, ale również pomagania innym. Nasze marzenie zmaterializowaliśmy poprzez nawiązanie współpracy z Fundacją Widzialne Dzieci. Zostaliśmy sponsorem pilotażowej edycji projektu KOJOS. Projekt ten dedykowany jest dzieciom z różnymi trudnościami na tle ekonomicznym i społecznym, którym pomoc w rozwiązaniu tych trudności zapewniana jest w sposób lekki i nowoczesny. Autorzy projektu poprzez grę chcą zaktywizować uczniów, stworzyć korzystne warunki do współpracy oraz wymiany informacji i myśli. Młodzi ludzie będą mieli szansę otworzyć się na wrażliwość, poznać lepiej siebie i innych oraz w przystępny i atrakcyjny sposób przyswoić wiedzę szkolną.

Idąc w ślad za wpisem ze strony Fundacji Widzialne Dzieci jesteśmy dumni z faktu, że – „Dajemy im narzędzia, aby mogły budować przyszłość, o jakiej marzą i na jaką zasługują”.

Udostępnij ten artykuł:

Podobne artykuły